بازدید کارشناسان حفاظت از لایه اوزن و سازمان ملل متحد( UNIDO) و معاون دفتر راهبردی آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور از کارگاه تاسیسات مرکز
1397/02/26

بازدید کارشناسان حفاظت از لایه اوزن و سازمان ملل متحد( UNIDO) و معاون دفتر راهبردی آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور از کارگاه تاسیسات مرکز

بازدید جناب آقای بخشی زاده کارشناس دفتر طرح ملی حفاظت از لایه اوزن و جناب آقای محمدی مشاور فنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و جناب آقای علیزاده معاون دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بهمراه آقای مهندس ملکی ریاست محترم مرکز شماره 2 مشهد از کارگاه تاسیسات مرکز در راستای تفاهمنامه فیمابین
ادامه خبر
افتتاح طرح مشترک آموزش و اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و خیرین با حضور ریاست محترم سازمان و استاندار محترم خراسان رضوی و مدیرکل اوقاف استان و ریاست محترم شورای شهر مشهد مقدس
1397/02/22

افتتاح طرح مشترک آموزش و اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و خیرین با حضور ریاست محترم سازمان و استاندار محترم خراسان رضوی و مدیرکل اوقاف استان و ریاست محترم شورای شهر مشهد مقدس

افتتاح طرح مشترک آموزش و اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و خیرین با حضور ریاست محترم سازمان و استاندار محترم خراسان رضوی و مدیران کل فنی و حرفه ای و سازمان اوقاف و خیریه استان و ریاست محترم شورای شهر مشهد مقدس در مرکز شماره 2 مشهد
ادامه خبر
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
1396/11/28

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و مورد نیاز جامعه بویژه مشاغل خرد و خانگی و توسعه آموزش های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت های آموزشی موجود در محیط های کارگاهی و در راستای توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین گردیده است. شما می توانید در قسمت راهنمای ارباب رجوع قسمت ثبت نام در دوره مهارت آموزی در محیط کار واقعی ثبت نام نمائید و منتظر تماس ما باشید.
ادامه خبر

معرفی مرکز

        مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره2شهیدنعمتی مشهدازسال1353فعالیت خود را آغازنمود. این مرکزدرحال حاضربا مساحت 20هزارمترمربع وزیربنای  676مترمربع درزمینه آموزش رشته های فنی وبا اهداف  آسیب شناسی آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از رهگیری اشتغال وهدفمند سازی آموزش ها بر اساس نیازسنجی واقعی آموزشی و افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش های مهارتی فعالیت دارد.