معرفی سازمان و مرکز فیروزه


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش، پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی کار کشور است که فرآیند آموزش در قالب دوره های 1 تا 18 ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طریق آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی، تیم های سیار شهری و روستایی، مراکز جوار صنایع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش در بخش غیر دولتی توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام می شود و بدین وسیله نسبت به تأمین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت های فنی جامعه اقدام می نماید.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فیروزه در سال 1385 با 4 کارگاه افتتاح گردید و هم اکنون با 9 کارگاه ثابت در مرکز برادران و خواهران در رشته های مختلف با مربیان مجرب و امکانات مناسب ازقبیل کارگاه ها ، خوابگاه و رستوران آماده آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به جوانان و همشهریان عزیز می باشد
 
آدرس : فیروزه - جاده روستای تقی آباد - ضلع غربی شرکت قند خراسان - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 18 شهرستان فیروزه
 
تلفن تماس : 05143524044       فکس : 05143523678