هفته ملی مهارت
1399/05/01

هفته ملی مهارت

توسعه مهارت آموزی در جامعه اهمیت بسزایی دارد و موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود و آموزش فنی و حرفه ای هفته ملی مهارت بمعنای همراه شدن دانش اندوزی با مهارت آموزی در توانمندی نیروی کار که نقش موثری دارد. جوانان تحصیل کرده و مشتاق به مهارت آموزی، امروز از این فرصت برای ترقی فضای کسب و کار می توانند استفاده کنند.مشکلات بیکاری در جامعه، بحران کرونا و ... با تقویت حوزه اشتغال و...امکان پذیر میباشد
ادامه خبر
فایل آموزشی در مورد ویروس کرونا
1399/04/20

فایل آموزشی در مورد ویروس کرونا

فایل آموزشی در مورد ویروس کرونا
ادامه خبر
آموزش مجازی حرفه های مرکز ازهمین درگاه الکترونیکی
1399/04/15

آموزش مجازی حرفه های مرکز ازهمین درگاه الکترونیکی

باتوجه به تعطیلی بخش آموزش مرکز بمنظور پیشگیری ازویروس کرونامربیان مرکز قوچان دراقدامی هماهنگ آموزش مجازی مهارتی را اززیرپورتال مرکز شروع کردند کارآموزان گرامی با ورود به قسمت خدمات الکترونیکی کارگاه خودرا انتخاب وازمطالب بارگذاری شده میتوانند استفاده نمایند
ادامه خبر
مرکز مهارت آموزی الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1399/04/15

مرکز مهارت آموزی الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

معرفی مهارت آموزی الکترونیکی http://eskill.ir جهانی شدن و تغییرات سریع فنّاوری به ویژه فنّاوری اطلاعات، ابعاد مختلف زندگی بشر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، این تأثیر علاوه بر پویا ساختن محیط اقتصادی، تغییرات بنیادی در نظامهای آموزشی ایجاد کرده است و موجب ظهور یادگیری الکترونیکی شده است. از سوی دیگر در سالهای اخیر به گسترش کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور تربیت سرمایه های انسانی خلّاق و ماهر مورد نیاز کشور توجه بیشتری شده است.
ادامه خبر
سوالات آزمون کتبی- آنلاین
1399/04/15

سوالات آزمون کتبی- آنلاین

بدون شک اتکای به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولید علم و فناوری که از الزامات دستیابی به چشم انداز افق 1404 شمرده می شود بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا صاحبنظران بر نقش آموزش های مهارتی به ویژه آموزش فنی و حرفه­ای در توسعه اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش اصرار می ورزند. اما باید توجه داشت که تحولات فناوری و نیازهای بازار کار بر آموزش­های فنی و حرفه­ای اثر مستقیم گذاشته و هر روز ابعاد جدیدی را در اجرای این نوع آموزش ها مطرح می نماید. نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آمو
ادامه خبر
میز خدمت الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1399/04/15

میز خدمت الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

میز خدمت الکترونیک عنوان دستورالعملی است که سازمان اداری و استخدامی کشور که طی آن دستگاه های اجرایی و استانداری ها به منظور ارائه خدمات به هنگام، سریع و سهل به ارباب رجوع و نیز ارتقاء رضایت مندی آنان مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل (میز خدمت الکترونیک) و آموزش متصدیان آن اقدام نمایند.
ادامه خبر
معرفی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان
1399/04/15

معرفی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان

مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان در سال 1378 آغاز به فعالیت نمود ودرسال 1385 با گسترش آموزشهای مهارتی به مکان فعلی خود انتقال پیدا نمود که درحال حاضر دارای 8 کارگاه و 15 رشته آموزشی در بخش آموزش برادران می باشد. مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران قوچان نیز با 7 کارگاه آموزشی و 14 رشته آموزشی در حال فعالیت می باشد. رشته های مرکز برادران:تراشکاری درجه یک ودو ،لوله کش و نصاب و وسایل بهداشتی درجه یک و دو ،جوشکاری ،تعمیرکار آبگرمکن دیواری ، تعمیرکار اتومبیل سواری درجه دو ، تعمیرکار برق خودرو
ادامه خبر
تماس با ما

معرفی مرکزآموزش فنی و حرفه ای قوچان

 

مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان در سال 1378 آغاز به فعالیت نمود ودرسال 1385 با گسترش آموزشهای مهارتی به مکان فعلی خود انتقال پیدا نمود که درحال حاضر دارای 7 کارگاه و 15 رشته آموزشی در بخش آموزش برادران می باشد. مرکز آموزش فنی و حرفه ای  خواهران قوچان نیز  با 8 کارگاه آموزشی و 14 رشته آموزشی در حال فعالیت می باشد.