• تغییر ساعات برگزاری آزمون های آنلاین استان از ابتدای آذر ماه 97
  • فراهم شدن امکان ویرایش عکس داوطلبین تا روز قبل از برگزاری آزمون
افزایش تعداد حوزه های آنلاین استان به 20 حوزه
1397/09/07

افزایش تعداد حوزه های آنلاین استان به 20 حوزه

ادامه خبر