1401/10/23 تعداد بازدید: 1877
print
منابع آموزشی آزمون استاندارد شایستگی « آزمونگری  سنجش مهارت های عملی فنی و حرفه ای  »

منابع آموزشی آزمون های کتبی و عملی آزمونگری

 

توضیحاتی درخصوص آزمون استاندارد شایستگی « آزمونگری ( سنجش مهارت‌های عملی فنی و حرفه‌ای ) »
با کد استاندارد : 232040490000011

 

آزمون استاندارد شایستگی « آزمونگری ( سنجش مهارت‌های عملی فنی و حرفه‌ای ) » مانند کلیه‌ی استانداردهای آموزش فنی و حرفه‌ای شامل دو بخش است : آزمون تئوری و آزمون عملی.

 

الف ) منبع آزمون تئوری این استاندارد، در ردیف ۱ در ذیل آمده است .

 

ب) منبع آزمون عملی آزمونگری در ردیف ۲ آمده است ، آزمون عملی این استاندارد شامل موارد ذیل است :

   ب-1) طراحی پروژه : 20 نمره 

   ب-2) ممیزی پروژه : 30 نمره 

   ب-3) تبیین پروژه : 7 نمره

   ب-4) نکات مربوط به موقعیت‌های مختلف اجرای آزمون عملی : 38 نمره

   ب-5) اخلاق حرفه‌ای و نگرش : 5 نمره

 

- برای طراحی پروژه ، حداکثر سه روز قبل از آزمون عملی ، عنوان یک استاندارد ( با تاکید بر استانداردهای سند حرفه ) برای داوطلب ، از طرف اداره تعیین می شود و آزمون‌شونده باید براساس فیلم‌های آموزشی ( فیلم‌های مرتبط با ردیف 1-6 تا ردیف 19-6 که در ذیل آمده است ) ، طبق ضوابط ، در فرمت خام طراحی پروژه ( فایل بارگذاری شده در ردیف 3 ) ، اقدام به طراحی پروژه در مدت این سه روز نماید ، داوطلب باید پروژه را تایپ کرده و در دو نسخه پرینت بگیرد و

I) دو نسخه از پرینت پروژه رو همراه با

II) متن چاپی استاندارد و

III) یک حلقه CD حاوی فایل پروژه در دو قالب ( word و pdf )

با خودش در روز آزمون عملی آورده و به آزمونگر تحویل دهد ...

 

- توجه : فقط CD هایی از داوطلبین تحویل گرفته می شود که پروژه ی آن ها بدون اشکال یا کم اشکال باشد ، به این دسته از افراد و نیز داوطلبینی که براساس نکات اعلام شده ی ممیز پروژه در روز آزمون عملی ، پروژه ی خود را اصلاح کرده و به بانک سئوال تحویل دهند ، در مرحله‌ی دوم آزمون تخصصی ، امتیاز مثبت تعلق خواهد گرفت ...

 

- در روز آزمون عملی از نحوه ی طراحی پروژه ، به منظور حصول اطمینان از طراحی توسط داوطلب و درک مفهوم جداول تکمیل شده ، سئوال خواهد شد ...

 

- نکته مهم : اگر داوطلب براساس استاندارد تعیین شده ، پروژه آزمون عملی را طراحی نکرده باشد ، نصف نمره ی طراحی پروژه ، از او کم خواهد شد ....

 

- بعد از مرحله ی اول آزمون عملی ، جهت ممیزی ، پروژه‌ای در اختیار آزمون‌شونده ، قرار می‌گیرد تا ، براساس نکات و ضوابط اعلامی در فیلم‌های آموزشی و جزوه ی آموزشی ( منبع ردیف 2 ) ، پروژه را ممیزی نماید.

 

- سپس از آزمون شونده خواسته می شود تا براساس پروژه ی طراحی شده ، نسبت به تبیین آن ، برای داوطلبین فرضی خود، قبل از شروع کار عملی ، طبق نکات آموزشی در جزوه ( منبع ردیف 2 ) ، اقدام نماید ....

 

- در ادامه ی آزمون عملی ، برای داوطلب ، موقعیت های مختلف اجرای یک آزمون عملی ، تبیین می شود و داوطلب باید براساس نکات ارائه شده در ویدئو ها و منابع آموزشی ( منبع ردیف 2 ) ، نسبت به پاسخگویی مناسب ، اقدام نماید.

 

- لازم به ذکر است که شاخص های تعیین شده برای ارزیابی اخلاق حرفه ای داوطلب ، در خلال اجرای آزمون عملی ، با توجه به عملکرد ، رفتار ، گفتار ، منش و اخلاق وی ( که نشان دهنده ی نمونه ای از اخلاق حرفه ای داوطلب در حین کار ، می باشد ) نمره دهی می گردد ....

 

 

1. منبع آموزشی آزمون کتبی آزمونگری


2. منبع آموزشی آزمون عملی آزمونگری


3. فرمت خام طراحی پروژه عملی ( WORD )

 

4. فرمت خام طراحی پروژه عملی ( PDF )


5. فایل Excel محاسبه‌ی ( بودجه‌بندی تعداد سؤالات ، در آزمون کتبی ) و ( بودجه‌بندی نمره / بارم ، در آزمون عملی ) - مختص استانداردهای آموزشی


6. محتوای آموزش الکترونیکی نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی ( فیلم‌های آموزشی ) که شامل 19 قسمت می‌باشد و عبارتند از :

 

6-1) قسمت اول فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : مقدمه

 

6-2) قسمت دوم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : تعاریف و اصطلاحات

 

6-3) قسمت سوم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : تبیین مفهوم بودجه‌بندی و تبیین مراحل طراحی پروژه

 

6-4) قسمت چهارم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : نحوه‌ی پیدا کردن و بارگیری متن استاندارد آموزشی از سامانه‌ی ملی استاندارد مهارت

 

6-5) قسمت پنجم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : مشخصات استاندارد آموزشی در سامانه‌ی ملی استاندارد مهارت

 

6-6) قسمت ششم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آشنایی یا استانداردهای سند حرفه ( پیدا کردن ، بارگیری متن استاندارد و بررسی متن )

 

6-7) قسمت هفتم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : بررسی متن استانداردهای آموزشی

 

6-8) قسمت هشتم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آغاز آموزش نحوه‌ی تکمیل جداول فرمت طراحی پروژه‌ی عملی تا جدول شماره‌ی 4

 

6-9) قسمت نهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل جداول شماره‌ی 5 و 6 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی

 

6-10) قسمت دهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل جدول شماره‌ی 7 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی

 

6-11) قسمت یازدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل جداول شماره‌ی 8 ، 9 و 10 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی

 

6-12) قسمت دوازدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل جداول شماره‌ی 12 ، 13 و 14 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی

 

6-13) قسمت سیزدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : جدول شماره‌ی 15 و آموزش نحوه‌ی تکمیل ستون‌های اول تا چهارم جدول 11

 

6-14) قسمت چهاردهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل ستون پنجم جدول 11 (زمان‌بندی مراحل اجرای پروژه)

 

6-15) قسمت پانزدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : قسمت اول آموزش نحوه‌ی تکمیل ستون ششم جدول شماره‌ی 11 ( بودجه‌بندی نمره )

 

6-16) قسمت شانزدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : قسمت دوم آموزش تحوه‌ی تکمیل ستون ششم جدول شماره‌ی 11 ( بودجه‌بندی نمره )

 

6-17) قسمت هفدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : قسمت سوم آموزش نحوه‌ی تکمیل ستون ششم جدول شماره‌ی 11 ( بودجه‌بندی نمره )

 

6-18) قسمت هجدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل ستون‌های هفتم و هشتم جدول 11 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی

 

6-19) قسمت نوزدهم فیلم آموزشی « نحوه‌ی طراحی پروژه‌ی عملی » : آموزش نحوه‌ی تکمیل جدول شماره‌ی 16 فرمت طراحی پروژه‌ی عملی