• محمد کرامتی نسب

  رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

  • کاظم رفسنجانی

   کارشناس آموزش های روستایی و عشایری

  • رضا رمضانی مقدم

   کارشناس آموزش آسیب دیدگان اجتماعی

  • مجید بهادری کمیجانی

   کارشناس پژوهش

  • ندا رزازان

   کارشناس مشاوره و هدایت شغلی

  • مریم واحدی

   کارشناس آموزش

  • زهرا عمرانی

   کارشناس آموزش