1399/09/08 تعداد بازدید: 5428
print
معرفی اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان

بسم الله الرحمن الرحیم

تحولات مداوم تکنولوژی و نیاز روز افزون بازار کار به نیروی کار ماهر و مجرب در سال های اخیر از یک سو و ضرورت سرعت بخشیدن به گسترش خدمات آموزشی با رویکرد مشارکت بیشتر بخش غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را با تقاضاهای جدید و متنوعی روبرو ساخت و سبب گردید تا این سازمان ضمن ارتقاء و به روز رسانی آموزش های بخش دولتی از توان و ظرفیت های بخش غیردولتی نیز بهره جوید. از اینرو به استناد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش های فنی و حرفه ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.

در استان خراسان رضوی در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد فعال مشغول به ارائه ی آموزش های مهارتی می باشند.

 استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای در چهار حوزه ی صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی در قالب ۶۵ گروه برنامه ریزی درسی، شامل حدود ۶۰۰۰ استاندارد آموزشی می باشد.

 دوره های ارائه شده در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، حائز اعتبار و ارزشی معادل دوره های آموزشی بخش دولتی بوده و در صورت موفقیت کارآموزان آموزش دیده در آزمون هایی که در پایان دوره آموزش توسط اداره کل برگزار می شود، گواهینامه ای با کد بین المللی به فرد اعطا می گردد.

اداره ی آموزشگاههای آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل، وظیفه ی سیاست گذاری، راهبری، حمایت و نظارت بر امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادو صدورمجوز های لازم از جمله پروانه تاسیس و.. را بر عهده دارد.