دستورالعمل هاوآیین نامه ها
1395/08/26 تعداد بازدید: 239
print

به منظور تسریع در روند درخواست صدور پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد در سطح استان، راهنما و فرآیند انجام کار طراحی شده است

متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از فرآیند، به لینک درخواست صدور پروانه تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مراجعه نمایند.