دستورالعمل هاوآیین نامه ها
1397/09/01 تعداد بازدید: 68
print
تغییر تلفن گویا مربوط به صورتجلسه کمیته حقوق شهروندی

تلفن گویا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی از شماره 167 به 1670 تغییر یافت.

با عنایت به صورتجلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و در راستای اجرای تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری-حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، بدینوسیله تغییر شماره تلفن گویا از 167 به 1670 جهت اطلاع عموم به حضور اعلام میگردد.

نظرات:

loader