درخواست آموزشگاههای فنی و حرفه ای جهت استخدام نیروبا عنایت به درخواستهای متعدد موسسین آموزشگاههای آزاد، جهت استخدام نیرو در آموزشگاههای آزاد، اداره ی آموزشگاههای آزاد اداره کل استان خراسان رضوی، به منظور تسهیل در امور موسسین، امکان ثبت نام از طریق سایت را فراهم نموده است.:
* نام موسس: * نام خانوادگی موسس:
* نام آموزشگاه: جنسیت دارای مجوز:
* تلفن: * تلفن همراه:
* آدرس آموزشگاه:
* رشته های دارای مجوز:
* روزهای پیشنهادی جهت فعالیت در آموزشگاه:
* نوع نیازمندی:
توضیحات:
توجه: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به حذف نام خود از لیست دارید، به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه فرمایید.
loader
کد امنیتی را وارد کنید: