درخواست همکاری جهت مدیریت در آموزشگاههای فنی و حرفه ایبا عنایت به درخواستهای متعدد دارندگان کارت / ابلاغ مدیریت و یا افراد واجد شرایط دریافت ابلاغ مدیریت، جهت اشتغال به کار در آموزشگاههای آزاد، اداره ی آموزشگاههای آزاد اداره کل استان خراسان رضوی، به منظور تسهیل در امور موسسین و مدیران جویای کار، امکان ثبت نام از طریق سایت را فراهم نموده است.:
* نام : * نام خانوادگی :
نام پدر: جنسیت :
* مدرک تحصیلی: * تلفن:
* تلفن همراه:
* روزهای پیشنهادی جهت فعالیت در آموزشگاه:
وضعیت تاهل: * نوع کارت/ابلاغ مدیریت:
* تاریخ اعتبار کارت/ابلاغ مدیریت: * واجد شرایط اخذ ابلاغ مدیریت میباشد:
* دارای کارت/ابلاغ مدیریت میباشد:
توضیحات:
loader
کد امنیتی را وارد کنید: