جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه915131333717963
2ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار938110915917553
3ویراخواهرانفریباعدالت منشصنایع پوشاک46228885بلوار امام خمینی کوچه جنب هلال احمر پ 6درگز0910511042119322
4یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
5یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آباددوخت های سنتی52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
6یسناخواهرانعفتخدادادیصنایع پوشاک53723551خیابان امام رضا-کوچه آخوند ملا عباس تربتیتربت حیدریه0915612924417463
7یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
8یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(بافت)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
9یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(فرش)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
10یونسیخواهرانمهینیونسیمراقبت زیبایی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
11یونسیخواهرانمهینیونسیدوخت های سنتی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
12همکاران سیستم خراسان رضویبرادرانمسعودقربانیامور مالی و بازرگانی36018220بلوار وکیل آباد-حد فاصل وکیل آباد 21و23(بعد از پل سیدرضی)-پلاک429مشهد9151115587
13همیاران کارآفرینبرادرانمحمددلشاد رحیم بیگیامور زراعی52526852خیابان المهدی- مقابل المهدی 26- زیرزمین جهاد کشاورزیتربت جام9399693243
14همیاران کارآفرینبرادرانمحمددلشاد رحیم بیگیامور باغی52526852خیابان المهدی- مقابل المهدی 26- زیرزمین جهاد کشاورزیتربت جام9399693243
15همیاران کارآفرینبرادرانمحمددلشاد رحیم بیگیامور دام و ماکیان52526852خیابان المهدی- مقابل المهدی 26- زیرزمین جهاد کشاورزیتربت جام9399693243
16همیاران کارآفرینبرادرانمحمددلشاد رحیم بیگیماشین آلات کشاورزی52526852خیابان المهدی- مقابل المهدی 26- زیرزمین جهاد کشاورزیتربت جام9399693243
17همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیامور مالی و بازرگانیبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
18همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیامور اداریبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
19همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیخدمات تغذیه ایبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
20همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیخدمات آموزشیبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
21همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیگردشگریبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
22همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیصنایع غذاییبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
23همیار هتلخواهران-برادرانحسینزارعیهتلداریبین کوشش 28 و 30 پ 466مشهد0915110886524302
24همیلاخواهرانمریمبهشتیانمراقبت زیباییقاسم آباد -بلوار اندیشه- اندیشه20- پلاک73مشهد0936407555918113
25هنر آفرینخواهرانطیبهموسوی زادهصنایع پوشاک32763243مفتح 3-پلاک163مشهد09151050068
26هنر دستان مشهدخواهرانالهامدادبیاتهنرهای تجسمی32173341بین طبرسی 19 و 21-ساختمان پزشکان کیانمشهد0915323174115174
27هنر گویاخواهرانمعصومهحاجی زاده ارمکیمراقبت زیبایی37638425بلوار فلسطین-فلسطین18-پلاک38مشهد915157410319283
28هنرآریائیخواهرانسمانهاسدالهی خیبریصنایع پوشاک57220890خیابان ناصر خسرو1-پلاک1گناباد0915780450815364
29هنرآریائیخواهرانسمانهاسدالهی خیبریهنرهای تزئینی57220890خیابان ناصر خسرو1-پلاک1گناباد0915780450815364
30هنرآموزخواهرانشهینضرابیصنایع پوشاک37134140حدفاصل ابوطالب 27و29-پلاک 377مشهد0915508321917273