جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد9121366982
2هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد9128001212
3هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد09155235714
4هوشمندخواهرانزهراهوشمند کاخکیصنایع پوشاک7255516خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 17گناباد09153757987
5هیواخواهرانساراجاهدی کارگرمراقبت زیبایی38936501بلوار دانشجو-دانشجو5-پلاک112مشهد0915853204720913
6وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیبهداشت و ایمنیبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد915508713622092
7وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیزیست فناوریبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد915508713622092
8وانیلخواهرانافسانهطالبی پور عنبرانصنایع غذایی38640096بلوار صارمی-صارمی33-نبش کوچه دوم--پلاک45مشهد9105002702
9وانیلخواهرانافسانهطالبی پور عنبرانهتلداری38640096بلوار صارمی-صارمی33-نبش کوچه دوم--پلاک45مشهد9105002702
10وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندصنایع غذاییبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
11وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندخدمات تغذیه ایبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
12وحدت رایانهخواهرانراضیهوحدتی خواهفناوری اطلاعاتخیابان آموزش و پرورش-مقابل اداره آموزش پرورشجوین9153713567
13ورزندهبرادرانجوادورزنده کامه علیامراقبت زیبایی32738031خیابان وحید 18- چهارراه اول سمت راست- پلاک 233مشهد9354644213
14وزانخواهرانمیناوزانصنایع پوشاک55269828خیابان امام خمینی 19-انتهای کوچه-ساختمان امیر-طبقه اول- واحد شمالیکاشمر9155316339
15ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه915131333717963
16ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار938110915917553
17ویراخواهرانفریباعدالت منشصنایع پوشاک46228885بلوار امام خمینی کوچه جنب هلال احمر پ 6درگز0910511042119322
18یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
19یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آباددوخت های سنتی52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
20یسناخواهرانعفتخدادادیصنایع پوشاک53723551خیابان امام رضا-کوچه آخوند ملا عباس تربتیتربت حیدریه0915612924417463
21یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
22یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(بافت)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
23یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(فرش)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
24یونسیخواهرانمهینیونسیمراقبت زیبایی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
25یونسیخواهرانمهینیونسیدوخت های سنتی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
26یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع پوشاک36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
27هنرهای زیباخواهرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمی57225458میدان آزادگان-نبش شهدای 4گناباد0915533924014144
28هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1خواف9153325933
29هزاردستانخواهرانمعصومهطاهریصنایع دستی(بافت)47227033خیابان بهار -نبش بهار 2قوچان0915651946518813
30هزاردستانخواهرانمعصومهطاهریصنایع دستی(فرش)47227033خیابان بهار -نبش بهار 2قوچان0915651946518813