جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1ماه خانومخواهرانمنصورهمیرشاهیهنرهای تزئینی0بلوار فکوری-بلوار دلاوران-نبش دلاوران43مشهد0915123904319523
2ماه منیرخواهرانمنیرمیرزادههنرهای تزئینی33867899بلوار صبا صبا 11 پ 7مشهد09370369099
3مروارید دریاخواهرانفهیمهفداکارهنرهای تزئینی36041361بین استقلال 2و4- پلاک10مشهد938192136017633
4مهر افروزخواهرانافروزقدمیاریهنرهای تزئینی36064324آزادشهر- بین امامت 32 و 34 - پلاک 388 -طبقه فوقانی بانک صادراتمشهد09155591584
5مهراوهخواهرانکوکبمحبوبیهنرهای تزئینی55266143خیابان امام18-نبش چهارراه دوم-پلاک38کاشمر0939176641416373
6نازگلخواهرانمیمنترحیم زادههنرهای تزئینی37648151حدفاصل-میدان جانبازوخیابان ثمانه-پلاک155مشهد0915318133014384
7نجفیخواهرانپروینامین الشریعه نجفیهنرهای تزئینی37283438بلوار کلاهدوز-کلاهدوز35-پلاک21مشهد0915515625320333
8نگینخواهراناعظمجریده دارهنرهای تزئینی36044244بلوار وکیل آباد- بلوار امامت 10-نبش فرهنگ3-پلاک71مشهد913513570620942
9هنرآریائیخواهرانسمانهاسدالهی خیبریهنرهای تزئینی57223793خ ناصر خسرو 6 مقابل دبیرستان شاهدگناباد0915780450815364
10آلتونخواهرانسلمازذبیحیهنرهای نمایشی47227670خ بهار پ 215قوچان0915125177918803
11آنیما 1برادرانمیلادمهران عباس نیا طهرانیهنرهای نمایشی38654281_8وکیل آباد-بین وکیل آباد20و 22 -پلاک 474مشهد38654281_820323
12آنیما 2خواهرانسودابهرخشانیهنرهای نمایشی38654281_8وکیل آباد-بین وکیل آباد20 و 22 پ 474مشهد0915313508619303
13روزنهخواهرانام البنینمیرابیهنرهای نمایشی42222652خیابان 15 خرداد 3 پ 69نیشابور915712718117693
14سیماخواهران-برادرانمنصورساداتمظفر مقدمهنرهای نمایشی38691551بین معلم 34 و 36 جنب بانک اقتصاد نوین پ 932 طبقه اولمشهد09153048419
15هخامنشخواهرانمرضیهدهقانهنرهای نمایشی38830109بلوار وکیل آباد-حدفاصل وکیل آباد 8و10-پلاک 90مشهد9364989357
16هخامنش 1برادرانمرضیهدهقانهنرهای نمایشی38467297کلاهدوز 10-پلاک48- طبقه اولمشهد9364989357
17ثمین نوخواهرانمریمموذنهنرهای تزئینی47244040خ ناصرخسرو 1 کوچه روبروی اداره مخابرات پ 169قوچان0915382168223482
18جعفریخواهرانزهراجعفریهنرهای تزئینی6610602شهرک فرهنگیان معلم 21 پ 3نیشابور0915153048119503
19چترگلخواهرانمهیناسماعیل پورهنرهای تزئینی37626068فلسطین 22- فرهاد 17- پلاک 124مشهد0915101943217253
20حسابدان ثامنخواهرانمریممجرد سیوکیهنرهای تزئینی37327959بلوار عبدالمطلب حدفاصل عبدالمطلب 1و3-پلاک27مشهد0915300632121252
21درخششخواهرانفرشتهخواستههنرهای تزئینی42224719بیست و دوبهمن شرقی - چهارراه قدس- بلوار قدس شمالی نبش قدس 2نیشابور0915352139120842
22دیباخواهرانمریمعلیپورهنرهای تزئینی37593146ابوطالب- بین شفا 19 و میدان شفا پ 218مشهد0915510075920023
23رزیتاخواهرانفاطمهشریفی صحیهنرهای تزئینی38828146وکیل آباد-کوثر شمالی 39/1 -پلاک 13مشهد09155152127
24سفره جادوئیخواهرانمعصومهاحمدیهنرهای تزئینی5312244498حاشیه میدان مرکزی-طبقه فوقانی اداره پست قدیمتربت حیدریه0915130055124672
25عصارگلخواهرانزهراعصار گلهنرهای تزئینی37247955بلوار خیام شمالی عبدالمطلب 58 مرکز توانبخشی فتح المبینمشهد09151188174
26رزیتاخواهرانفاطمهشریفی صحیهنرهای تجسمی38828146وکیل آباد-کوثر شمالی 39/1 -پلاک 13مشهد09155152127
27سفره جادوئیخواهرانمعصومهاحمدیهنرهای تجسمی5312244498حاشیه میدان مرکزی-طبقه فوقانی اداره پست قدیمتربت حیدریه0915130055124672
28شارلوتخواهران-برادرانمیترادهستانیهنرهای تجسمی37625943بلوارفردوسی- فردوسی 22 - پلاک 488مشهد0915522204721772
29صفیرسیمرغخواهرانشیوارضائی طهرانیهنرهای تجسمی36041110امامت 23-پلاک153-طبقه دوممشهد9354752103
30طالعخواهرانزهرا ساداتطالعی مزینانیهنرهای تجسمی38325485بلوار پرند-خیابان استاد رسام13-پلاک8چناران0936708005714524