• فراهم شدن امکان ویرایش عکس داوطلبین تا روز قبل از برگزاری آزمون
  • تغییر ساعات برگزاری آزمون های آنلاین استان از ابتدای آذر ماه 97
افزایش تعداد حوزه های آنلاین استان به 21 حوزه
1397/09/07

افزایش تعداد حوزه های آنلاین استان به 21 حوزه

ادامه خبر