• امام جعفر صادق (ع): اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.
 
پیوندهای مرتبط
نظر سنجی

نظر شما درباره زیرپورتال اداره امورعمومی چیست؟