• خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد. پیامبر اکرم(ص)
  • مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند. پیامبر اکرم(ص)
  • عبادت 10بخش دارد، 9 بخش آن کسب روزی حلال است. پیامبر اکرم (ص)
 
رای گیری

اطلاعات مندرج در سایت اداره آموزشگاههای آزاد استان چه میزان از نیازهای شما را تامین میکند؟ 

 
 
 
 

معرفی اداره آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحولات مداوم تکنولوژی و نیاز روز افزون بازار کار به نیروی کار ماهر و مجرب در سال های اخیر از یک سو و ضرورت سرعت بخشیدن به گسترش خدمات آموزشی با رویکرد مشارکت بیشتر بخش غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را با تقاضاهای جدید و متنوعی روبرو ساخت و سبب گردید تا این سازمان ضمن ارتقاء و به روز رسانی آموزش های بخش دولتی از توان و ظرفیت های بخش غیردولتی نیز بهره جوید. از اینرو به استناد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش های فنی و حرفه ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.