جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1ویسخواهرانمریمزنگنهمراقبت زیباییخیابان گلستان- بین گلستان 12 و 14خواف0915907024016733
2یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک-صتایع دستی(دوختهای سنتی)-فناوری اطلاعات52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
3یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
4یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع پوشاک - دوخت های سنتی-صنایع دستی(فرش)-صنایع دستی(بافت)-مراقبت زیبایی-صنایع پوشاک36099316معلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک214مشهد0915691002919383
5هزارهخواهرانحدیثکسرائیان فرصنایع پوشاک33725601شهرک شهید رجائی-بلوار سرخس-حر10-پلاک12مشهد091056720030
6هفت اورنگخواهرانمریمفرشچیطراحی ودوخت - دوخت های سنتی-امورمالی و بازرگانی55225038خیابان جمهوری15 -پلاک 1کاشمر0915871552716663
7هفت بومخواهران-برادرانمحمدعلیکنجدیگردشگری32252700میدان شهدا- ابتدای خیابان آیت الله عبادی-مجتمع تجاری امیر- طبقه اول- واحد109مشهد093912544740
8هفت قلمخواهرانفاطمهحصارکوشکیمراقبت زیبایی43330888بلوار بعثت- نبش بعثت 22نیشابور0915352480821042
9همکاران سیستم خراسان رضویبرادرانمسعودقربانیامور مالی و بازرگانی36018220بلوار وکیل آباد-حد فاصل وکیل آباد 21و23(بعد از پل سیدرضی)-پلاک429مشهد091511155870
10همیاران کارآفرینخواهران-برادرانمحمددلشاد رحیم بیگیامور زراعی- امور دام و ماکیان- امور باغی- ماشین آلات کشاورزی52526852خیابان المهدی- مقابل المهدی 26- زیرزمین جهاد کشاورزیتربت جام093996932430
11همیارهتلخواهران-برادرانحسینزارعیگردشگری - هتلداری -صنایع غذائی-خدمات تغذیه ای-امور اداری-خدمات آموزشی-امور مالی و بازرگانی-هنرهای تجسمی38532894فلکه برق- حد فاصل فدائیان 3 و 5- پلاک139مشهد0915110886524302
12همیلاخواهرانمریمبهشتیانمراقبت زیبایی36634117قاسم آباد -بلوار اندیشه- اندیشه20- پلاک73مشهد0936407555918113
13هنر قیچیبرادرانسید حمید رضاحسینیمراقبت و زیبایی52286639تربت حیدریه .خ فردوسی شمالی مقابل بازار روز جنب مجتمع معصومیتربت حیدریه093593022230
14هنر گویاخواهرانشقایقحاجی زاده ارمکیمراقبت زیبایی32733010بلوار مجلسی غربی- بین 19 و 21- پلاک 42مشهد0915157410319283
15هنرآریاییخواهرانسمانهاسدالهی خیبریصنایع پوشاک- هنرهای تزئینیخیابان ایثار- ایثار5- روبروی شهید ابراهیمی یک- پلاک15گناباد0915780450815364
16هنرآموزخواهرانشهینضرابیصنایع پوشاک-خدمات آموزشی-هنرهای تجسمی-بهداشت و ایمنی-دوختهای سنتی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
17هنرسراخواهرانناهیدمحمدآبادیصنایع پوشاکبلوار جانبازان- بین پاستور 4 و 6- پلاک 20نیشابور091582107500
18هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیصنایع پوشاک- صنایع دستی(دوختهای سنتی)38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد0915125575516343
19هنرقیچی 1برادرانسید حمیدرضاحسینیمراقبت زیباییبلوار امامت- امامت36- پلاک16مشهد091553005670
20هنرمندخواهرانسکینهمرادی بجستانیصنایع پوشاک-دوختهای سنتی35230115قاسم آباد- خیابان فلاحی20/1- پلاک20- طبقه 2مشهد0915323501317013
21هنرهای دائمیخواهران-برادرانمنیرهدائمی ابردهصنایع پوشاک-دوختهای سنتی- خدمات تغذیه ایبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
22هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
23هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1-پشت نانوایی تاجیک منزل عبدالرحیم طرزیخواف091533259330
24هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد091213669820
25هورآساخواهران-برادرانالهه ساداتهاشمی نیاصنایع پوشاکبلوار امت- نرسیده به امت 16- مقابل پارک- پلاک35- طبقه همکف و زیرزمینمشهد0991736413614684
26هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد091280012120
27هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد091552357140
28هوش مالیخواهران-برادرانسید علیرضاباقری خبوشانامور مالی و بازرگانی47211010خیابان شهید شکری- نبش چهارراه اول سمت راست- پلاک65قوچان0915484200520203
29هوش مصنوعی رضویخواهرانالههحسینیفناوری اطلاعاتمیدان ابوطالب- بلوار حرعاملی- حرعاملی64- پلاک5- طبقه اولمشهد0937105612015654
30هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073