جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
2هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1-پشت نانوایی تاجیک منزل عبدالرحیم طرزیخواف9.15333e+009
3هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد9.12137e+009
4هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد9.128e+009
5هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد09155235714
6هوش مصنوعی رضویخواهرانالههحسینیفناوری اطلاعاتمیدان ابوطالب- بلوار حرعاملی- حرعاملی64- پلاک5- طبقه اولمشهد9.37106e+00915654
7هوشمندخواهرانزهراهوشمند کاخکیصنایع پوشاک7255516خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 17گناباد09153757987
8هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073
9هیواخواهرانساراجاهدی کارگرمراقبت زیبایی38936501بلوار دانشجو-دانشجو5-پلاک112مشهد0915853204720913
10وارستگان مشهدخواهرانفهیمهعلیزادهبهداشت و ایمنی35099153بلوار لادن- لادن5- پلاک98مشهد9.15124e+00917073
11وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیبهداشت و ایمنیبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد9.15509e+00922092
12وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیزیست فناوریبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد9.15509e+00922092
13وانیلخواهرانافسانهطالبی پور عنبرانصنایع غذایی38640096بلوار صارمی-صارمی33-نبش کوچه دوم--پلاک45مشهد9.105e+009
14وانیلخواهرانافسانهطالبی پور عنبرانهتلداری38640096بلوار صارمی-صارمی33-نبش کوچه دوم--پلاک45مشهد9.105e+009
15وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندصنایع غذاییبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
16وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندخدمات تغذیه ایبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
17وحدت رایانهخواهرانراضیهوحدتی خواهفناوری اطلاعاتخیابان آموزش و پرورش-مقابل اداره آموزش پرورشجوین9.15371e+009
18ورزندهبرادرانجوادورزنده کامه علیامراقبت زیبایی32738031خیابان وحید 18- چهارراه اول سمت راست- پلاک 233مشهد9.35464e+009
19وزانخواهرانمیناوزانصنایع پوشاک55269828خیابان امام خمینی 19-انتهای کوچه-ساختمان امیر-طبقه اول- واحد شمالیکاشمر9.15532e+009
20ولی زادهخواهرانشهربانوولی زادهصنایع پوشاک38811840بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد16 و 18- پلاک264- طبقه اولمشهد9.15712e+00915714
21ولی زادهخواهرانشهربانوولی زادهدوخت های سنتی38811840بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد16 و 18- پلاک264- طبقه اولمشهد9.15712e+00915714
22ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه9.15131e+00917963
23ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار9.38111e+00917553
24ویراخواهرانفریباعدالت منشصنایع پوشاک46228885بلوار امام خمینی کوچه جنب هلال احمر پ 6درگز0910511042119322
25یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
26یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آباددوخت های سنتی52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
27یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
28یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(بافت)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
29یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(فرش)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
30یونسیخواهرانمهینیونسیمراقبت زیبایی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383