جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1نما به نماخواهران-برادرانمرضیهرابطیهنرهای نمایشی38817621بلوار فلسطین- فلسطین 3- پلاک 94- طبقه اولمشهد09194313153
2هخامنشخواهران-برادرانمرضیهدهقانهنرهای نمایشی38835559بلوار وکیل آباد-حدفاصل وکیل آباد 8و10-پلاک 92مشهد0936498935720353
3میقاتخواهرانمیترابیهقیهنرهای تجسمی4464766524متری انقلاب-بوستان 6- میلان دوم جنوبیسبزوار0915371706219493
4نگارینهخواهرانبی بی زهراموسویهنرهای تجسمیحدفاصل پیروزی46و میدان هنرستان-پلاک1382مشهد09153035422
5نما به نماخواهران-برادرانمرضیهرابطیهنرهای تجسمی38817621بلوار فلسطین- فلسطین 3- پلاک 94- طبقه اولمشهد09194313153
6نیلوفرخواهرانفاطمه سلطانعرفانیان مرجانیهنرهای تجسمی38444305احمد آباد-ملاصدرا 6-پلاک1/19-طبقه 1-مشهد0915111846320962
7هخامنشخواهران-برادرانمرضیهدهقانهنرهای تجسمی38835559بلوار وکیل آباد-حدفاصل وکیل آباد 8و10-پلاک 92مشهد0936498935720353
8همیارهتلخواهران-برادرانحسینزارعیهنرهای تجسمی38532894فلکه برق- حد فاصل فدائیان 3 و 5- پلاک139مشهد0915110886524302
9هنر دستان مشهدخواهرانالهامدادبیاتهنرهای تجسمی32173341بین طبرسی 19 و 21-ساختمان پزشکان کیانمشهد0915323174115174
10هنرآموزخواهرانشهینضرابیهنرهای تجسمی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
11هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
12اقاقیاخواهران-برادرانفرزانهسرکشیکیهنرهای تزئینی55237033خیابان خرمشهر- خرمشهر8 -میلان دوم سمت راست-درب دوم-پلاک19کاشمر0915936647618593
13النازخواهرانمنصورههمتی ریخته گرهنرهای تزئینی36069416بلوار دانش آموز- دانش آموز21- نبش چهارراه اول- پلاک 361مشهد0915109992719423
14آزالیاخواهرانزهراجلایریهنرهای تزئینی37631560بلوار جانباز- جانباز7- منفرد4- پلاک21مشهد0915517654119963
15آیلیسخواهرانآلیسمهرآراءهنرهای تزئینی36087121بلوار سجاد-حامدجنوبی9-نبش مرجان9-پلاک27مشهد09153113537
16بهارنارنجخواهران-برادرانشهنازبیگی قرقیهنرهای تزئینیآب و برق- بلوار شهید فکوری- حد فاصل فکوری6 و8- پلاک 381مشهد09155143283
17ثمین نوخواهرانمریمموذنهنرهای تزئینی47222951خیابان امام خمینی-خیابان شهید روشنی-نرسیده به چهارراه اول-سمت چپ-پلاک58قوچان0915382168223482
18جعفریخواهرانزهراجعفریهنرهای تزئینی6610602شهرک فرهنگیان معلم 21 پ 3نیشابور0915153048119503
19حمایت از خانواده زندانیان مشهدخواهران-برادرانهوشنگشریف نژادهنرهای تزئینی37271967خیابان قرنی-قرنی8-نبش منوچهری24-پلاک65/1 و پلاک79- طبقه همکفمشهد09153029471
20حمیدهخواهران-برادرانمرضیهفرهانیهنرهای تزئینی55246233خیابان17شهریور- 17شهریور 2 -مقابل سقا خانهکاشمر0915531575421292
21دیباخواهرانمریمعلی پورهنرهای تزئینیحاشیه بلوار شفا- حد فاصل شفا19 و میدان شفا- پلاک 218مشهد0915510075920023
22رادمانخواهران-برادرانمحمددائمی عطارانهنرهای تزئینیبلوار وکیل آباد- وکیل آباد 65- پلاک1مشهد09151153502
23رهنماخواهران-برادرانتکتمرهنمایهنرهای تزئینی472526584خیابان امام خمینی- نبش ناصرخسرو10 -پلاک74قوچان0915581840824792
24سفره جادوئیخواهران-برادرانمعصومهاحمدیهنرهای تزئینی52227862مطهری9- جنب پوشاک صادقتربت حیدریه0915130055124672
25گنج هنرخواهران-برادرانمهدیهمحمدی قوژدیهنرهای تزئینی55244622خیابان امام خمینی7- کوچه تکبیری-سمت چپ- بن بست اول- پلاک119- طبقه منهای یککاشمر09157117599
26ماه خانومخواهرانمنصورهمیرشاهیهنرهای تزئینی38230087بلوار فکوری-بلوار دلاوران-نبش دلاوران43-طبقه زیرین داروخانه حائریمشهد0915123904319523
27مروارید دریاخواهرانفهیمهفداکارهنرهای تزئینیمیدان استقلال-استقلال 3-سمت راست- پلاک4- طبقه همکفمشهد0938192136017633
28مهرافروزخواهرانافروزقدمیاریهنرهای تزئینی9155591584بلوار معلم-حدفاصل معلم19و21-پلاک233مشهد09150566750
29نجفیخواهران-برادرانپروینامین الشریعه نجفیهنرهای تزئینیبلوار کلاهدوز-کلاهدوز35-پلاک21مشهد0915515625320333
30نگینخواهراناعظمجریده دارهنرهای تزئینی36021808بلوار وکیل آباد- بلوار امامت 10-نبش فرهنگ3-پلاک67مشهد0915313570620942