جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آباددوخت های سنتی52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
2یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادفناوری اطلاعات52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
3یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
4یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(بافت)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
5یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(فرش)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
6یونسیخواهرانمهینیونسیمراقبت زیبایی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
7یونسیخواهرانمهینیونسیدوخت های سنتی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
8یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع پوشاک36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
9یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
10هنرآموزخواهرانشهینضرابیبهداشت و ایمنی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
11هنرآموزخواهرانشهینضرابیدوخت های سنتی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
12هنرآموزخواهرانشهینضرابیهنرهای تجسمی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
13هنرسراخواهرانناهیدمحمدآبادیصنایع پوشاکبلوار جانبازان- بین پاستور 4 و 6- پلاک 20نیشابور09158210750
14هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیصنایع پوشاک38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد0915125575516343
15هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیدوخت های سنتی38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد0915125575516343
16هنرقیچیبرادرانسید حمید رضاحسینیمراقبت زیبایی52286639تربت حیدریه .خ فردوسی شمالی مقابل بازار روز جنب مجتمع معصومیتربت حیدریه09359302223
17هنرقیچی 1برادرانسید حمیدرضاحسینیمراقبت زیباییبلوار امامت- امامت36- پلاک16مشهد9155300567
18هنرمندخواهرانسکینهمرادی بجستانیصنایع پوشاکآب و برق- بلوار 8شهریور- نبش خیابان ویلا(8شهریور5)- جنب آجیل سحرمشهد0915323501317013
19هنرمندخواهرانسکینهمرادی بجستانیدوخت های سنتیسناباد 59 - نبش چهارراه شهید صداقت پلاک122مشهد09153235013
20هنرهای دائمیخواهرانمنیرهدائمی ابردهصنایع پوشاکبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
21هنرهای دائمیخواهرانمنیرهدائمی ابردهدوخت های سنتیبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
22هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
23هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1-پشت نانوایی تاجیک منزل عبدالرحیم طرزیخواف09153325933
24هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد09121366982
25هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد09128001212
26هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد09155235714
27هوش مالیخواهران-برادرانسید علیرضاباقری خبوشانامور مالی و بازرگانی47211010خیابان شهید شکری- نبش چهارراه اول سمت راست- پلاک65قوچان915484200520203
28هوش مصنوعی رضویخواهرانالههحسینیفناوری اطلاعاتمیدان ابوطالب- بلوار حرعاملی- حرعاملی64- پلاک5- طبقه اولمشهد0937105612015654
29هوشمندخواهرانزهراهوشمند کاخکیصنایع پوشاک7255516خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 17گناباد09153757987
30هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073