جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1ولی زادهخواهرانشهربانوولی زادهدوخت های سنتی38811840بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد16 و 18- پلاک264- طبقه اولمشهد915712172115714
2ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه915131333717963
3ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار938110915917553
4ویراخواهرانفریباعدالت منشصنایع پوشاک46228885بلوار امام خمینی کوچه جنب هلال احمر پ 6درگز0910511042119322
5یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
6یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آباددوخت های سنتی52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومتربت جام0915809690318243
7یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
8یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(بافت)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
9یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع دستی(فرش)36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
10یونسیخواهرانمهینیونسیمراقبت زیبایی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
11یونسیخواهرانمهینیونسیدوخت های سنتی36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
12یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع پوشاک36065115چهارراه میلاد-حدفاصل استقلال 1و3-پلاک57مشهد0915691002919383
13هنرسراخواهرانناهیدمحمدآبادیصنایع پوشاکبلوار جانبازان- بین پاستور 4 و 6- پلاک 20نیشابور09158210750
14هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیصنایع پوشاک38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد915125575516343
15هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیدوخت های سنتی38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد915125575516343
16هنرگویاخواهرانمعصومهحاجی زاده ارمکیمراقبت زیبایی37638425بلوار فلسطین-فلسطین18-پلاک38مشهد915157410319283
17هنرهای دائمیخواهرانمنیرهدائمی ابردهصنایع پوشاکبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
18هنرهای دائمیخواهرانمنیرهدائمی ابردهدوخت های سنتیبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
19هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
20هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1-پشت نانوایی تاجیک منزل عبدالرحیم طرزیخواف9153325933
21هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد9121366982
22هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد9128001212
23هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد09155235714
24هوش مصنوعی رضویخواهرانالههحسینیفناوری اطلاعاتمیدان ابوطالب- بلوار حرعاملی- حرعاملی64- پلاک5- طبقه اولمشهد937105612015654
25هوشمندخواهرانزهراهوشمند کاخکیصنایع پوشاک7255516خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 17گناباد09153757987
26هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073
27هیواخواهرانساراجاهدی کارگرمراقبت زیبایی38936501بلوار دانشجو-دانشجو5-پلاک112مشهد0915853204720913
28وارستگان مشهدخواهرانفهیمهعلیزادهبهداشت و ایمنی35099153بلوار لادن- لادن5- پلاک98مشهد915123818617073
29وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیبهداشت و ایمنیبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد915508713622092
30وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیزیست فناوریبلوار لادن -لادن5-پلاک88مشهد915508713622092