1401/09/08 تعداد بازدید: 72
print
درآستانه فرارسیدن روزجهانی معلولان صورت گرفت

بازدید سرکارخانم مهندس مشایخان معاونت آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی وجمعی ازمسوولین وکارشناسان این اداره کل از پتانسیل های مجموعه آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی توانیابان مشهد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درآستانه فرارسیدن روزجهانی معلولان سرکارخانم مهندس مشایخان معاونت آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی وجمعی ازمسوولین وکارشناسان این اداره کل از پتانسیل های مجموعه آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی توانیابان مشهدبازدید کردند.این مجتمع ازسال ۱۳۷۷ توسط جمعی ازنیکوکاران وبه قصد توانمندسازی معلولان وتغییرنگاه نادرست ازمعلولیت به توانایی شروع به فعالیت نموده وبدون اتکا به اعتبارات عمومی و دولتی وصرفا باکمکهای مردمی اداره می گردد.
گفتنی است رشته های مهارتی ازجمله الکترونیک،برق،فناوری اطلاعات،اموراداری وبازرگانی،صنایع دستی،هنرهای تجسمی ونمایشی وپوشاک ازجمله رشته هایی هستند که دراین مجموعه به عزیزانی که دارای معلولیت هستند آموزش داده شده و پس از دریافت گواهینامه می توانند ازامتیازات مدرک موردنظر بهره مند گردند.

نظرات:

loader