1398/09/09 تعداد بازدید: 592
print
کمک های خیرین بایستی به سمت توانمندسازی افراد سوق داده شود.

تاثیر آموزش های فنی وحرفه ای درافزایش درآمد وکاهش فقرمی تواند موجب کاهش گروههای هدف خیرین گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی طی نشستی با مدیر عامل واعضای هیات مدیره ی خیریه ی پویا همیاران فرهنگ وهنر ومجمع خیرین خراسان رضوی در خصوص اهمیت مهارت آموزی منجر به اشتغال به بحث وگفتگو پرداختند.

افشین رحیمی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در این نشست عنوان کرد توانمندسازی نیروی انسانی منجر به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید وسرمایه می گردد.

تاثیر آموزش های فنی وحرفه ای در افزایش درآمد وکاهش فقرمی تواند موجب کاهش گروههای هدف خیرین گردد.

هاشمی نسب مدیر عامل مجمع خیرین خراسان رضوی و افسرئیان مدیر عامل موسسه پویا همیاران ، اظهار داشتند: کمک های خیرین بایستی به سمت توانمندسازی افراد سوق داده شود.

نتیجه این نشست منجر به انعقاد تفاهم نامه ای سه جانبه فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای ، مجمع خیرین وموسسه ی پویا همیاران فرهنگ وهنر گردید.

درپایان ، کلیه ی حاضرین درجلسه از کارگاههای آموزشی مراکز آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی بازدید کردند.

نظرات:

loader