1398/01/05 تعداد بازدید: 466
print
پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوردرخصوص حلول سال 1398 منتشر شد که تصویرآن در همین خبر قابل مشاهده می باشد

نظرات:

loader