1398/02/19 تعداد بازدید: 166
print

نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی ،در اولین روز از ماه مبارک رمضان در دیدار با محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهادکشاوزی نسبت به اجرای آموزش های مهارتی در مناطق محروم و روستایی به منظور توانمندسازی  جمعیت روستاییان و عشایراستان اعلام آمادگی کرد.

درادامه استفاده از ظرفیت های مشترک به منظور انجام آموزش های مهارتی در حوزه کشاورزی ، دام و طیور و صنایع دستی در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء سطح وضعیت معیشت روستاییان از سوی طرفین مورد تاکید قرار گرفت ومقرر گردید درجلسه مشترک با حضورنمایندگان  بسیج سازندگی ، کمیته امداد ، جهادکشاورزی و آموزش فنی و حرفه ای برنامه ریزی جامع و مشترک به منظور اجرای آموزش های مهارتی در روستاها وبهره گیری از توان مشترک و هم افزاییدرجهت  توسعه مناطق روستایی و توانمندسازی روستاییان استان دردستور کار قرارگیرد.

نظرات:

loader