1398/08/19 تعداد بازدید: 426
print
مبادله تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای با دانشگاه امام رضا(ع)

تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و دانشگاه امام رضا(ع) مبادله گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، روز گذشته طی مراسمی تفاعم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی با دانشگاه امام رضا(ع) مبادله گردید.

در این مراسم افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی اظهارکرد توانمندسازی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه، فراهم سازی بسترهای اشتغال ایشان متناسب بانیاز بازار کار ومطالعات نیازسنجی وامکان سنجی آموزشی درحوزه آینده پژوهی مشاغل از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

همچنین دراین مراسم مرتضی رجوعی رییس دانشگاه امام رضا(ع) نیزبا ابراز خرسندی از همکاری های گذشته ، نسبت به هماهنگی وهمکاری بیشتر در زمینه اجرای آموزش های مهارتی وتوانمند سازی دانشجویان باکمک اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی تاکید نمود.

نظرات:

loader