1398/06/16 تعداد بازدید: 122
print

طرح کارآفرینی مهارت بنیان و مراکز مهارت آموزشی و مشاوره شغلی در دانشگاه های و موسسات و اموزش مهارتی استان راه اندازی میشود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی طرح کارآفرینی مهارت  بنیان  و مراکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه های استان راه اندازی میشود

افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در دیدار با دکتر کافی ریاست دانشگاه فردوسی مشهد از طرح کارآفرینی مهارت بنیان و ایجاد مراکز مهارت آموزی  و مشاوره شغلی در دانشگاه ها و موسسات اموزشی عالی خبر داد و گفت با تاکید بر نهضت  مهارت  آموزی و مهارت افزایی در سال که از طرف مقام معظم رهبری بعنوان رونوق تولید نامیده شده گفت : ما در دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی  حول سه محور مهم مهارت آموزی به دانشجویان خارجی در پردیس های بین المللی و طرح کارآفرینی مهارت بنیان  و مشاوره شغلی  برای دانشجویان در حال فعالیت هستیم و تمام تلاشهای خود را با رویکرد افزایش کیفیت آموزش ها و هم راستا با اشتغال  در مراکز آموزش داریم و در بخش دیگری دکتر کافی ضمن استقبال از طرح های مطرح شده تاکید فراوان برای مهارت افزایی و آموزش مهارتی برای دانشجویان داشت  وی با اشاره به تغییر رویکرد آموزشی در نظام آموزشی کشور گفت مهارت آموزی  تنها راه برون رفت از مشکلات بیکاری و عدم اشتغال است 

امروز مدرک گرایی نه تنها مشکل اشتغال را برطرف نمی کند بلکه سطح توقع افراد و جوانان را در جامعه افزایش می دهد از این رو مهارت آموزی می تواند بهتر و موثرترین راهکار برای معضل بزرگ بیکاری در جامعه باشد.

ریاست دانشگاه فردوسی در بخش دیگری از جلسه تاکید فراوان به معاونین و مدیران خود نسبت به اجرایی شدند طرح ها اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در دانشگاه فردوسی را داشت .

نظرات:

loader