1398/02/31 تعداد بازدید: 1124
print
دیدار رئیس مرکزتایبادبا معین اقتصادی شهرستان تایباد

دومین جلسه ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد به منظور تعیین آموزش های مورد نیاز منطقه با معین اقتصادی شهرستان جناب آقای شاهی ، آقای بیانی ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و با حضور آقای آخوند زاده در محل دفتر معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان برگزار گردید .

دومین جلسه ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد به منظور تعیین آموزش های مورد نیاز منطقه با معین اقتصادی شهرستان  جناب آقای شاهی ، آقای بیانی ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و با حضور آقای آخوند زاده  در محل دفتر معین اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان برگزار گردید .  . در این جلسه موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

 

        شناسایی پتانسیل شهرستان و ایجاد تشکلات و گروه ها مشخص با مهارت لازم و حمایت از آنها و محصولات تولیدی و ایجاد برند برای شهرستان

        استفاده از مهارت هایی نوین برای پرورش دام در روستاهای هدف معین اقتصادی

       -      برگزاری جلسات برای پیگیری موضوعات ، طرح ها و برنامه های لازمه برای اشتغال شهرستان.

نظرات:

loader