1400/09/01 تعداد بازدید: 40
print
دومین جلسه شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری تشکیل شد

دومین جلسه شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری تشکیل شد

دومین جلسه شورای پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری با حضور اعضای شورای پژوهش و دستور کار تعیین اولویت های پژوهشی سال 1400، بررسی سند پژوهشی و به روزرسانی شیوه نامه پژوهش سازمان  30 آبان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در این شورا، نظرات رسیده به دبیرخانه از سوی اعضا اعلام و از 21 عنوان پیشنهاد اولیه به عنوان اولویت های پژوهشی، 5 عنوان با عناوین دیگر ادغام، 10 عنوان تأئید نهایی  و همچنین مقرر شد 7 عنوان جدید پیشنهادی از سوی اعضا  در کارگروه مربوطه که به همین منظور تشکیل می شود بررسی گردد.

همچنین در پایان مقرر گردید با تشکیل یک تیم کمیته اجرایی، سند پژوهش و دستورالعمل پژوهش بازنگری و پیشنهادات  مورد نظر اعضای شورای پژوهش اعمال و در جلسه آتی بررسی شود.

نظرات:

loader