1398/03/12 تعداد بازدید: 1470
print
جلسه شورای مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان درخصوص شیوه های جدید اجرایی آموزش واستفاده ازظرفیت سایر دستگاهها برگزار گردید

جلسه شورای مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچاندرخصوص شیوه های جدید اجرایی آموزش واستفاده ازظرفیت سایر دستگاهها برگزار گردیدریاست مرکز ضمن تشکر اززحمات خالصانه همکاران درااجرای تعهدات سال گذشته خواستارهمکاری مجددانه مربیان درفرآیند اجرای شیوه های نوین آموزش درسال جدید شد

جلسه شورای مربیان مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان درخصوص شیوه های جدید اجرایی آموزش واستفاده ازظرفیت سایر دستگاهها برگزار گردیدریاست مرکز ضمن تشکر اززحمات خالصانه همکاران درااجرای تعهدات سال گذشته خواستارهمکاری مجددانه مربیان درفرآیند اجرای شیوه های نوین آموزش درسال جدید شد

نظرات:

loader