1398/08/14 تعداد بازدید: 506
print

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی دربازدید از یکی از آموزشگاه های آزاد استان گفت: آموزش های مهارتی دربخش خصوصی باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، افشین رحیمی از کارگاه های آموزشگاه آزاد صنایع غذایی وانیل بازدید نمود.

در این بازدید مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان برتوسعه آموزش های مهارتی آزاد تاکید کرد.

وی بر کیفیت آموزش های مهارتی در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت : آموزش های مهارتی بخش خصوصی باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد تا افرادی که آموزش های مهارتی را فرا می گیرند بتوانند در جهت اشتغال و کسب درآمد زایی در جامعه گام بردارند.

وی یکی از رویکرد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای را آموزش بازار محوربراساس نیاز سنجی عنوان نمود و ازمدیرآن آموزشگاه آزاد خواست تا با تعامل هرچه بیشتر، دستگاه های اجرایی وبازارکاروصنایع ، بتوانند دوره های آموزشی را برگزار نمایند .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بروزرسانی تجهیزات ودانش مربیان و آموزش مطابق نیاز بازار را ازموارد مهم و ضروری در اشتغال پایدار عنوان نمود.

 در پایان نقطه نظرات و دیدگاه های تعدادی از افراد مرتبط با آموزش های مهارتی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

دراین بازدید معاونت آموزشی ، مدیر آموزشگاههای آزاد استان وتعدادی از کارشناسان اداره کل ومرکزآموزش فنی وحرفه ای ارم ، مدیر کل استان را همراهی کردند.

نظرات:

loader