1400/06/24 تعداد بازدید: 57
print
بازدید مجری طرح توسعه گوهر سنگ کشور از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل  مجری طرح  توسعه گوهر سنگ کشور زیر نظر سازمان ایمیدرو و کارشناس معادن سنگهای قیمتی با حضوردرمرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان تایباد از کارگاه آموزشی سنگهای قیمتی این مرکزبازدیدکرد.

دراین بازدید همچنین معاون فرماندار و رئیس شورای شهرستان  هم با حضوردراین مرکزاز کارگاههای دیگرآموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد بازدید کردند

نظرات:

loader