1399/02/11 تعداد بازدید: 109
print

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با هدف بهره برداری از مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی توس با فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، به منظور تحقق بخشیدن به شعار سال "جهش تولید" و در راستای انجام مأموریت های سازمان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به همراه معاونت اداری و پشتیبانی و کارشناس دفتر فنی با فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز دیدار داشت.

 افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، بررسی وضعیت و نیازهای منطقه به آموزش های مهارتی و لزوم گسترش آموزش ها با توجه به پتانسیل شهرستان را یادآور شد.

سیدحسن حسینی فرماندار طرقبه و شاندیز در این جلسه با اشاره به نقش سازنده و مؤثر آموزش های مهارتی پرداخت و گفت این شهرستان با توجه به ظرفیت توریست نیاز به طرح هایی که مانع از مهاجرت شود را دارد و این آموزش ها گامی مؤثر در جهت اشتغال پایدار و جلوگیری مهاجرت جوانان به مشهد می شود.

رحیمی در ادامه افزود: تکمیل مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی توس به منظور تأمین نیازهای آموزشی آن ضروری می باشد.

ایشان در پایان تصریح کرد که این امر با جذب اعتبارات تملک دارایی مازاد شهرستان محقق خواهدشد.

نظرات:

loader