1399/02/15 تعداد بازدید: 86
print

رییس شورای اسلامی شهر مشهد گفت:سیاست شورای شهر توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در حاشیه شهر مشهد است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، محمدرضا حیدری در گرامیداشت روزتاسیس شورای اسلامی مشهد ضمن تاکید بر لزوم توسعه آموزش های مهارتی اظهار کرد: سیاست شورای شهر بر ساماندهی امور قرار گرفته است، بنابراین در حوزه آموزش های مهارتی نیز توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در حاشه شهر مدنظر اعضاء شورا قرار دارد.

وی در توضیح افزود: در همین راستا چنانچه زمین مناسبی در حاشیه شهر باشد جهت ایجاد مراکز مهارتی جهت توانمندسازی افراد، لحاظ  خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دادن بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر چاره کار نیست بلکه شایسته این است که این افراد از طریق آموزش های مهارتی توانمند شده تا بتوانند از طریق اشتغال وارد بازار کار شوند.

حیدری در ادامه بر جدیت شورای شهر مشهد به این امر تاکید کرد.

رییس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به حجم میلیونی زائرین هر ساله بارگاه منور رضوی و لزوم ایجاد زیرساخت های گردشگری در مشهد از وجود نیروی ماهر و توانمند جهت برقراری ارتباط و خدمات دهی به این زائرین به عنوان بخش مهم و قابل توجهی در توسعه گردشگری نام برد.

دراین نشست محمد رضا حیدری ازتوجه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان درگرامیداشت روز شورا تشکرکرد واز تعامل خوب وسازنده این نهاد با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای تقدیرکرد.

دراین دیدار که درهفته گرامیداشت شورای اسلامی صورت گرفت ، افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای ضمن تبریک 21 ساله شدن این نهادمهم به نقش ارزنده شورای اسلامی مشهددرحمایت از آموزش های مهارت پرداخت وگفت: خوشبختانه درادوار گذشته وهمچنین این دوره شورای اسلامی ، اعضای محترم شورای اسلامی ازمدیران اسبق ولایق آموزش فنی وحرفه ای بوده اند وبا تمام ابعادوزوایای این آموزش ها آشنایی دارندوخوشبختانه تمام همت خود را جهت پایداری آموزش های مهارتی به کار می گیرند.

نظرات:

loader