1399/02/02 تعداد بازدید: 131
print
برگزاری نخستین کارگاه پژوهشی طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در صنعت خدمات تغذیه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای

نخستین کارگاه پژوهشی طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در صنعت خدمات تغذیه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در مشهدمقدس در حال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، این کارگاه پژوهشی، با مشارکت این اداره کل و مربیان آموزشگاههای آزاد و پژوهشکده صنایع غذایی جهاد دانشگاهی مشهد به مدت 3 روز و به میزبانی این اداره کل در محل سالن همایش های مرکز ارم مشهد، در حال برگزاری است.

 

 در این نشست رضا سقاءخراسانی معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن خیر مقدم به مدعوین، مدیران و مربیان بخش خدمات تغذیه ای دولتی و غیردولتی گفت:

استقرار صلاحیت حرفه ای در کشور نیازمند آماده کردن بستر اجرایی برای طراحی و تدوین سند آموزش و تهیه برنامه درسی و محتوای آموزش در قالب پودمان ـ درس است که به صورت یک بسته برای هر رشته شغلی ـ حرفه ای بوده و در حال حاضر بنا بر اعلام تشکل های صنایع غذایی کشور، کمبود یا عدم توازن نیروی کار ماهر در صنعت خدمات تغذیه ای، یکی از معضلات این صنعت در مسیر توسعه محسوب می شود. برهمین اساس داشتن یک نقشه راه جامع و دقیق که مختصات کامل مشاغل و حرف صنعت خدمات تغذیه ای کشور را بطور دقیق و فراگیر ترسیم و تعریف و استاندارد نموده باشد، از ضروریات حیاتی برای دستیابی به برآوردی صحیح از نیاز روزآمد این صنعت به نیروی کار ماهر محسوب می شود.

 

در ادامه دکتر جواد سخدری عضو هیأت علمی و مدیر مرکز توسعه کارآفرینی و تجاری سازی کسب و کار جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت:

توسعه پایدار مستلزم تولیـد غـذا و رژیـم غذایی پایدار بوده و سیستم آموزش مهارتی، از مهـم تـرین نهادهـای اجتمـاعی بـرای ایجـاد بسترهای مناسب برای تعهد و عملی ساختن مفهوم توسعه پایدار و مقابله با خطرات زیست محیطی محسوب میشـود و ضـمن اهمیت به آموزش نسلهای آینده، شـناخت و علاقـه بـه غـذا نیـز مورد توجـه قـرار دارد.

 

علی حاتمیان کارشناس دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: به طور کلی طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در صنعت صنایع غذائی (خدمات تغذیه ای) به دلیل ظرفیت بالای این صنعت در ایجاد  اشتغال و تولید ارزش افزوده و برخورداری از پتانسیل ارزآوری(صادرات)، از جمله برنامه های بسیار ضروری در زمینه پیش بینی و تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز این بخش از صنعت می‌باشد.

 

در انتها مجید بهادری کمیجانی، کارشناس پژوهش و برنامه ریزی اداره کل و دبیر این نشست اظهار داشت:

هدف این نشست علمی پژوهشی که همراه با کارگاه عملی می باشد اهدافی چون شناسایی و جلب مشارکت ذینفعان، صاحبان مشاغل و خبرگان بازار کار و بررسی پروفایل اقتصادی در استان و کشور، شناسایی مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خدمات تغذیه ای، سطح بندی و تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شایستگی های لازم برای هر شغل را بیان کرد و در کارگاه های آن استانداردهایی در سطوح کارخانه ای، ملی و منطقه ای و بین المللی تدوین خواهدشد.

نظرات:

loader