1398/12/25 تعداد بازدید: 66
print
اجرای طرح مشارکتی تولید لباس گان و بهداشتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از روند تولید لباس گان و بهداشتی در مرکز شماره دو شهید نعمتی مشهدمقدس بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با مشایعت معاونین، مدیر حراست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این اداره کل از اجرای طرح مشترک مجمع خیرین و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در مرکز شماره دو شهید نعمتی مشهدمقدس بازدید کرد.

این طرح که با همکاری 14 گروه تولیدی می باشد در فاز اول 70 هزار گان و لباس بهداشتی برای دو گروه بیماران و کادر پزشکی در حال تولید بوده و تا پایان نیمه اول فروردین تحویل خواهدشد.

 

نظرات:

loader