1398/08/14 تعداد بازدید: 502
print
آموزش های مهارتی منطبق بر نیاز صنعت به روز رسانی خواهدشد.

درنشست هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی مقرر شد آموزش های مهارتی براساس نیاز صنعت منطبق وبه روز رسانی شود.

 

این نشست که باحضورهیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به منظور توسعه همکاری های مشترک ورسیدن به حلقه مفقود بین آموزش وصنعت تشکیل شد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، نیازهای مشترک مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت . افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در این جلسه بیان کرد:ما از این پس آموزش های مهارتی درحوزه صنعت براساس سفارش تربیت نیروی ماهر، به روز رسانی می کنیم وباید صنایع نیاز سنجی دقیقی از وضعیت نیروی انسانی ماهر داشته باشند تا بتوانیم به یهترین شکل بیش از پیش با حوزه صنعت ومعدن همکاری نمائیم.

درادامه حسینی رئیس خانه صنعت ، معدن وتجارت استان گفت: صنایع ، نیروی انسانی ماهر کم دارد ودانشگاهها ومراکز علمی کاربردی این کمبود را نتوانسته اند برطرف کنند.

وی دربخش دیگری خاطر نشان کردکه کشور با وضعیت فعلی به این همه مراکز آموزش عالی نیاز ندارد بلکه بایدمهارت آموزی را توسعه دهد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای نیز درخاتمه جلسه ضمن ابراز امیدواری برتوجه مسئولان به آموزش های مهارتی گفت : امروز باید به دنبال نخبه پروری درحوزه مهارت آموزی باشیم.

نظرات:

loader