1398/08/12 تعداد بازدید: 563
print

آموزشهای فنی وحرفه ای برای توانمند سازی ومهارت آموزی اتباع در خراسان رضوی توسعه می یابد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی و مدیر کل اداره اتباع استان در محل اداره کل اتباع برگزار شد،

دراین جلسه : افشین رحیمی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، برنامه های آموزشی ، جهت توانمند سازی اتباع خارجی رادر مراکز آموزش فنی وحرفه ای تبیین نمود.

وی اشاره کرد جهت برگشت مهاجرین ، مهارت آموزی وآموزش های فنی وحرفه ای می تواند اتباع را در حرفه های مختلف شغلی توانمند نموده وآنها راآماده برگشت به کشورهای متبوع نماید.

هاشمی مدیر کل اتباع نیز ضمن تشکر از همکاری های فی ما بین وکارهای انجام شده نسبت به توسعه همکاری ها وهماهنگی بیشتر در اجرای آموزش های مهارتی در جهت توانمند سازی اتباع خارجی که می تواند موجبات برگشتشان را به موطن خود فراهم نماید تاکید نمود.

نظرات:

loader