1400/06/22 تعداد بازدید: 444
print
اطلاعیه برگزاری ششمین وبینار تخصصی

بدینوسیله به اطلاع می رساند:

 

وبینارتخصصی با عنوان آموزشهای مجازی وتولید محتوا ویژه روسای محترم مراکز آموزشی

ودپارتمانهای تخصصی واعضای محترم دپارتمانها

طی شش جلسه از امروز 22شهریور لغایت 3مهرماه 400 از ساعت 11 الی 13  ازطریق

سامانه eskillبرگزارمی گردد.

 

نظرات:

loader