1400/04/21 تعداد بازدید: 214
print
برگزاری اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی

اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی برگزار می گردد.

اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی و با همکاری مجمع مربیان و کارشناسان استان برگزار می گردد.

 

تاریخ ارسال ایده ها 1 مرداد لغایت 30  مرداد ماه 1400

ارسال ایده ها وطرح ها به ایمیل pardaziidea@gmail.com

زمان برگزاری جشنواره 6 شهریور ماه 1400 

 ضمنا نمونه فرم شرکت در جشنواره بپیوست میباشد.

 

نظرات:

loader